Module compressiehulpmiddelenzorg opgenomen in openbaar register zorginstituut nederland

De module is ontwikkeld door het Platform compressiehulpmiddelenzorg waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die een directe rol spelen bij de keuze, de levering en het gebruik van compressiehulpmiddelen(zorg) en beschrijft het proces van hulpmiddelenzorg voor alle cliënten die op basis van een medische diagnose en/of medische indicatie baat hebben bij compressiehulpmiddelenzorg, inclusief kinderen. De opname in het openbaar register van Zorginstituut Nederland onderstreept de relevantie van de module compressiehulpmiddelenzorg voor de langdurige zorg in Nederland.

Stappenplan

In de module compressiehulpmiddelenzorg worden de stappen omschreven die een cliënt doorloopt bij een eerste verstrekking van compressiehulpmiddelen. Ook de stappen die worden doorlopen bij eventuele problemen bij het gebruik van de hulpmiddelen komen aan bod, net als de stappen die nodig zijn om andere compressiehulpmiddelen, aanvullende hulpmiddelen of accessoires te gaan gebruiken, inclusief de daarbij behorende zorg.

Functioneren cliënt centraal

In de module wordt uitgegaan van het functioneringsgericht voorschrijven van compressiehulpmiddelen. Dat betekent dat in het proces van voorschrijven het functioneren van de cliënt centraal staat. Daarbij moet de compressiehulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Naast samen beslissen en functioneringsgericht voorschrijven zijn het bevorderen van het zelfmanagement van cliënten en stepped care belangrijke uitgangspunten bij het doorlopen van het proces.

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

De Module Compressiehulpmiddelenzorg valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg dat zich richt op de keuze van hulpmiddelen in de thuissituatie, zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het kwaliteitskader geeft handvatten voor het ontwikkelen van modulen voor gebruikers van specifieke categorieën hulpmiddelen. Op dit moment zijn er vijf modulen ontwikkeld: Module Continentie Hulpmiddelen, Module Stoma Hulpmiddelen, Module Diabetes Hulpmiddelen, Module Prothesezorg en recentelijk de Module Compressiehulpmiddelenzorg.

Net als de andere modulen die onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg vallen is de Module Compressiehulpmiddelenzorg gebaseerd op de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg van Nictiz en de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA) van de CG-Raad.

De module is ontwikkeld door het Platform compressiehulpmiddelenzorg: een samenwerking tussen patiëntenvereniging, zorgverleners, leveranciers en zorgverzekeraars.

Delen:

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Meer nieuwsberichten

Tip een bericht!

Hebben wij een interessant bericht over het hoofd gezien dat niet zou mogen ontbreken op deze site?
Laat het ons dan weten, zodat wij deze website actueel kunnen houden.