Lymftaping

Dit is een techniek die gebruikt wordt als aanvulling op de manuele lymfedrainage. Deze tape is speciaal ontworpen voor lymfoedeem. De tape zorgt ervoor dat een gebied wat moeilijk te zwachtelen is, toch goed kan worden behandelt, denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezicht, de hals of de schouder.

Lymftaping is gebaseerd op de gedachte dat het lichaam zichzelf, onder de juiste voorwaarden, kan helpen genezen. De hiervoor ontwikkelde tape lijkt op een gewone pleister, maar komt qua dikte, gewicht en elasticiteit overeen met de menselijke huid. De tape wordt onder spanning en op een gerekte huid aangebracht. De bovenste huidlaag wordt hierdoor iets opgetilt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de eerste en tweede huidlaag waar kleine maar belangrijke lymfvaatjes zich bevinden.

Wanneer is lymftaping toepasbaar?

Bij primair en secundair lymfoedeem moet lymfetaping worden gezien als een aanvulling op de manuele lymfedrainage. Laatst genoemde bereikt diepere lagen.
In het bijzonder voor (kleine) kinderen kan lymfetape een belangrijke verbetering van de kwaliteit van leven betekenen, omdat ze zich vrij kunnen blijven bewegen terwijl het oedeem afneemt. Bovendien behandelt tape 24 uur per dag in plaats van maximaal 16 uur (kous).

Bij lipolymfoedeem heeft het lipoedeem een lymfatische component.
Hier kan lymftaping als aanvulling op manuele lymfedrainage worden toegepast en mogelijk weer worden afgebouwd.

Lymftaping kan worden toegepast op armen en benen met lymfoedeem, maar het is ook mogelijk om oedeem te behandelen op plaatsen in het lichaam waar compressietherapie niet of nauwelijks mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan oedeem in het gezicht, het halsgebied, in de borst of in de genitaalstreek. Het zijn moeilijk te behandelen plaatsen waar compressiemateriaal geen uitkomst biedt.
Indien gewenst, kan de lymftape zelfs toegepast worden in combinatie met compressietherapie, bijvoorbeeld in het gebied boven de zwachtel of de steunkous. Het lymfevocht wat door de zwachtel of steunkous naar boven wordt gestuwd, wordt dan met behulp van de tape verder het lichaam in geleid, zodat de ‘wal’ van lymfevocht boven de kous of zwachtel verholpen wordt.

Omdat de tape werkt door drukverlaging en de behandeling met compressietherapie gebaseerd is op drukverhoging, is het niet zinvol om de tape aan te leggen onder de zwachtel of elastische kous. De tape heeft de elasticiteit van de huid en hindert de beweging niet, een goed aangelegde tape wordt zelfs nauwelijks gevoeld. Dit verhoogt de kwaliteit van leven.

Hoe lang kan het worden toegepast?

In principe kan lymftaping jarenlang worden toegepast. Mogelijk kan de frequentie van lymftaping in de loop der tijd worden verlaagd, dat is afhankelijk van individuele factoren en ter beoordeling van de zorgverlener.

Wie kan lymftaping aanbrengen?

Belangrijk is dat de behandelaar voldoende inhoudelijke kennis heeft over taping en de aandoening die wordt behandeld. De behandeling van lymfoedeem is voorbehouden aan oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten. Oedeemfysiotherapeuten kunnen een cursus lymftaping volgen, huidtherapeuten zijn in hun opleiding bekend geraakt met lymfetaping.

Wordt dit vergoed?

De zorgverzekeraar vergoedt soms wel en soms niet de tape. Vraag uw therapeut om advies en informeer bij uw verzekeraar.