Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan oedeemwijzer.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Snel naar:

De verstrekte informatie op deze site is met zorg samengesteld. Toch kan oedeemwijzer.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt oedeemwijzer.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Oedeemwijzer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Zowel op de inhoud van de webpagina’s van oedeemwijzer.nl als op het oedeemwijzer-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van oedeemwijzer.nl.

Op andere sites linken naar pagina’s van de oedeemwijzer website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van oedeemwijzer.nl niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat oedeemwijzer.nl toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, laat het ons dan weten, dat stellen wij zeer op prijs.